خدمات اکتشاف معادن

گروه معدنی رسا با داشتن سابقه درخشان در امور اکتشاف معادن آمادگی دارد تا دانش خود را در تمام زمینه‌های زیر در اختیار شما قرار دهد.

اکشتاف معادن و مطالعات زمین شناسی

مطالعات زمین‌شناسی

مطالعات زمین‌شناسی به عنوان اساس پژوهش در مراحل اکتشاف مقدماتی معدن، نیمه تفصیلی و تفصیلی شامل شناسایی رخساره‌های سنگی، آلتراسیون و کانی‌شناسی و …‌ است. به این صورت که ابتدا مطالعات زمین‌شناسی توسط تیم‌فنی طی پیمایش‌های صحرایی صورت می‌گیرد و در مراحل بعدی جهت تکمیل مطالعات اکتشافی اقدام به برداشت نمونه های سنگی و کانی سازی و تهیه مقاطع نازک و نازک- صیقل با هدف تهیه نقشه های زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی می شود. هر کدام از این نقشه ها بسته به مورد استفاده در سازمان صمت در مقیاسهای مختلف و با استانداردهای تعریف شده سازمان تهیه می شود.

اکتشاف معادن با مطالعات دورسنجی

مطالعات دورسنجی

مطالعات دورسنجی یکی از کم هزینه‌ترین مراحل در اکتشاف مقدماتی معدن می باشد به طوری‌که جهت بارزسازی آلتراسیون (هر نوع آلتراسیون می­‌تو‌اند شاخصه یک نوع کانی سازی باشد)، خطواره‌ها و گسل‌های بزرگ به پردازش تصاویر ماهواره‌ای استر، لندست و …. با استفاده از روش‌های مختلف پرداخته می‌­شود. لازم به ذکر است که مطالعات دورسنجی به تنهایی فاقد اطلاعات کافی در زمینه اکتشاف مواد می باشد و صرفا یک دید اولیه از محدوده در اختیار معدن دار قرار می دهد.

اکتشاف معدن با ژئو فیزیک

مطالعات ژئوفیزیک

یکی از روش‌های بررسی کانی سازی‌های مختلف در عمق استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی مانند مگنتومتری، IP-RS و … می­‌باشد که امکان شناسایی و ارائه مدل‌های ژئوفیزیکی مرتبط با کانی‌سازی را دارد. از این‌رو پس از برداشت دقیق داده‌های شدت میدان روی پروفیل‌های از پیش طراحی شده، اقدام به تهیه نقشه‌های لازم با استفاده از نرم افزارهای Geosoft می­‌شود. در نهایت با کمک گرفتن از اطلاعات زمین‌شناسی، دورسنجی، ژئوشیمی و … به تحلیل نقشه‌های تهیه شده پرداخته می‌­شود.

اکتشاف معدن با حفاری اکتشافی

حفاری اکتشافی

با استفاده از دو روش حفاری پودری و مغزه‌گیری، اقدام به بررسی وضعیت (شیب و امتداد، عمق و …)، و عیار کانی‌سازی در عمق می­‌شود. به طوری‌که با استفاده از حفاری‌ها و مطالعات انجام شده در این زمینه می‌­توان به تخمین و ارزیابی ذخیره معدنی در مراحل بعدی پرداخت.

اکتشاف معادن با مدل سازی

اکتشاف معادن با مدل سازی

پس از انجام عملیات حفاری اکتشافی به صورت پودری و مغزه‌گیری، با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مطالعه لاگ‌ها از قبیل سنگ‌شناسی، عیار (در طول گمانه)، مشخصات چال‌های حفاری  (شیب، آزیموت و فاصله از دهانه چال)، مختصات چال‌ها و نقاط توپوگرافی برداشت شده طی عملیات نقشه‌برداری، اقدام به مدلسازی پیت‌ها، رمپ‌ها و … و همچنین تخمین و ارزیابی ذخایر با استفاده از نرم‌افزارهای Gemcom Surpac و Data mine می‌­شود. هدف اصلی از این فعالیت تسهیل در روش‌های به کار گرفته جهت فرآیند استخراج ماده معدنی می‌­باشد.

جهت مشاهده پروژه انجام شده در زمینه اکتشاف معادن توسط گروه معدنی رسا کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید