بازگشت به اخبار و مقالات

ژئوفیزیک

روشهای ژئوفیزیک مانند مغناطیس سنجی، طیف سنجی پرتوگاما و گرانی سنجی است. این روش اطلاعات مهمی را در جهت شناسایی و پی جویی مواد معدنی در عمق و انتخاب محلهای مناسب برای اکتشاف در اختیار قرار می­دهند. در دو مرحله از اکتشاف موادمعدنی می توان از روشهای ژئوفیزیکی استفاده کرد.

مراحل ژئوفیزیک

برخی اطلاعات ژئوفیزیک هوایی در مقیاس ناحیه ای و کوچک در یک منطقه وسیع برداشت می شوند. از این داده ها برای پیدا کردن ناهنجاری ها استفاده می گردد. گاهی ناهنجاری های مغناطیسی و یا گرانی سنجی نشاندهنده وجود کانی­ سازی خاصی در منطقه هستند. این اطلاعات می توانند برای برنامه ریزی ملاک قرار گیرند.

مرحله دیگر استفاده از روشهای ژئوفیزیک در مراحل مقدماتی، نیمه تفصیلی و تفصیلی است. در این مرحله از مدلهای تکتونیکی، پترولوژیکی و آلتراسیون و انتخاب محل مناسب اسفاده می شود. هدف از این مرحله پیدا کردن محل دقیق ذخیره پنهان، شکل ، گسترش و عمق آن است.

بر پایه اطلاعات ژئوفیزیکی توام با اطلاعات زمین شناسی، کانی سازی ، آلتراسیون و ژئوشیمی می­توان محلهای مناسب را برای حفاری تعیین و در صورت موفقیت مقدار ذخیره کانسار را تخمین زد.

انتخاب روش تعیین محل یک کانسار با طبیعت کانی­های موجود در آن معدن و سنگهای اطراف آن بستگی دارد. به عنوان مثال بررسی های ژئوفیزیکی در اکتشاف کانی سازی مس پورفیری کاربرد فراوان دارند.

روشهای ژئوفیزیکی مانند پلاریزاسیون القایی، مقاومت سنجی، الکترومغناطیسی، مغناطیس سنجی و رادیومتری از روشهای به کار رفته در اکتشاف کانسارهای مس پورفیری هستند. مغناطیس سنجی از روشهای ژئوفیزیک متداول برای اکتشاف ذخایر اکسید آهن است.

گروه معدنی رسا با بهره گیری از روشهای ژئوفیزیکی از قبیل مگنتومتری، IP-RS بهره می گیرد. این روشها امکان شناسایی و ارائه مدل های زمین شناسی با توجه به ماده معدنی مورد اکتشاف را فراهم می کنند. همچنین این داده ها در جهت ارائه تحلیل آنومالی های زیرسطحی در عمق های مختلف کاربرد دارند. برای این مطالعات از دستگاه IR-IS ساخت کشور فرانسه استفاده می شود.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازگشت به اخبار و مقالات