طلای درگیابان زاهدان

محدوده معدنی درگیابان جنوبی در استان سیستان و بلوچستان و در ۳۸ کیلومتری جنوب شرق شهر زاهدان به وسعت تقریبی ۱۵ کیلومتر مربع بین طولهای جغرافیایی ۵.۹۹ ۵۴ ۶۰ و ۲۱ ۵۹ ۶۰ و عرضهای جغرافیایی ۵۰ ۵ ۲۹ و ۱۶ ۷ ۲۹ واقع شده است. راههای اصلی دسترسی به منطقه جاده های آسفالته زاهدان خاش و زاهدان میرجاوه می باشد. در مسیر جاده زاهدان میرجاوه پس از طی مسافت حدود ۵۵ کیلومتر و گذر از روبروی پاسگاه لندی امکان دسترسی به شرق محدوده وجود دارد .

واحدهای لیتولوژيکی شاخص در محدوده درگیابان جنوبی شامل گرانودیوریت، داسیت، هورنبلند دیوریت کوارتزدیوریت، آندزیت، فیلیش و رگه های سیلیسی می باشد. آلتراسیونهای شاخص منطقه  از نوع سریسیتک روی واحد گرانودیوریت پورفیری، پروپیلیتیک روی واحد دیوریت پورفیری ، آرژیلیک و اکسید آهن می باشد.

در این محدوده بر اساس شواهد زمین شناسی و شدت آلتراسیون ها حداقل دو نوع کانی زایی طلا و آنتیموان در بخشهای شمال – شمال غرب وشمال شرق منطقه  دیده می شود

 به منظور تعیین وضعیت ذخیره در بخش رگه ای تعداد ۴ حفاری با عمق کمتر از ۱۰۰ متر و با متراژ کلی ۱۹۷ متر در امتداد رگه کانی سازی اصلی در منطقه (شمال غرب – جنوب شرق)  و ۵ ترانشه با امتداد شمال غرب – جنوب شرق صورت پذیرفت.