محدوده معدنی آریان پارسیان

امیر آریان پارسیان (ذاکری) + هرمس: محدوده مورد مطالعه به دو منطقه اکتشافی هرمس و ذاکری تقسیم بندی می شود.

محدوده های  هرمس و ذاکری در ۷۵ کیلومتری جنوب سبزوار و به وسعت تقریبی ۲ و ۱۰ کیلومتر مربع به ترتیب روی برگه های ۱:۱۰۰۰۰۰ دارین(جنوب شرقی) و ششتمد واقع شده است. واحدهای لیتولوژی محدوده به طور کلی شامل ماسه سنگ، مارن، توف، آهک، آندزیت و .. می باشد. در قسمتهای شرقی منطقه که دارای واحدهای زمین شناسی مذکور می باشد  پیت اصلی محدوده حضور دارد که دارای منگنز به میزان کم است . در این پیت سنگ میزبان اصلی منگنز واحدهای بنتونیتی، توف سبز و آهک می باشد.

در این منطقه میزبان اصلی کانی سازی منگنز واحدهای بنتونیت، توف سبزو آهک می باشد.

هرمس

محدوده اکتشافی هرمس واقع در شهرستان سبزوار و در حد فاصل طولهای جغرافیایی بین ۵۴۳۴۷۸-۵۴۴۳۹۵ و عرضهای جغرافیایی بین ۳۹۴۷۰۵۹-۳۹۵۰۲۹۷ واقع شده است. سنگ شناسی اصلی منطقه مورد مطالعه شامل واحدهای کربناته، سیلت استون، توف و ولکانیک­ها (آندزیت، تراکیت و برش­های ولکانیکی) می­باشد.  در محدوده اکتشافی هرمس تعداد ۴ پیشکار شناسایی شده است. این محدوده به نسبت سایر محدوده های رسا در اولویت پایین تری به لحاظ کانی سازی قرار دارد.