محدوده معدنی نوق

منطقه مورد مطالعه در برگه ۱:۱۰۰.۰۰۰ دولت آباد قرار می­گیرد. راه دسترسی به منطقه شامل جاده اصلی آسفالته رشتخوار- تربت حیدریه است، در فاصله ۵ کیلومتری رشتخوار جاده فرعی آسفالته وجود دارد که به روستای آبنیه و نوق منتهی می­شود. لیتولوژی اصلی منطقه شامل: واحد آذرین با ترکیب تراکی آندزیت و آندزیت در غرب معدن، واحد های رسوبی با ترکیب شیل، آهک و سیلت استون که دایک های آندزیتی و دیابازی در بعضی از قسمت ها در واحد های رسوبی نفوذ کرده اند و در قسمت های غربی منطقه واحد کنگلومرا پلی مکتیک می باشد. تیپ کانه زایی منطقه مورد مطالعه از نوع پلی متال می باشد که وجود کانه زایی نوع منگنز، سرب و باریت در آن مشخص شده است. نوع کانی منگنز موجود در رگه ها عمدتا از نوع رودکرزیت می باشد در حال حاظر رگه منگنز، سیلیس و باریت آن در حال استخراج است و کل منطقه از لحاظ اکتشاف تکمیلی که شامل حفاری های زیرسطحی و ژئوشیمی های آبراهه ای می باشد مورد بررسی قرار گرفته است.

سیلیس نوق

در محدوده مورد مطالعه چهار سینه کار منگنز وجود دارد، که عمده کانی منگنز شامل پیرولوسیت و رودکروزیت می باشد.

گالری تصاویر معدن نوق