محدوده معدن منگنز سردار

موقعیت معدن:

معدن منگنز سردار در حدفاصل جاده سبزوار – شاهرود و بعد از شهرستان داورزن به فاصله ۱۵ کیلومتری روستای فرومد واقع شده است.

لیتولوژی:

واحدهای سنگ شناسی این محدوده به صورت آتشفشانی با ترکیبی غالبا آندزیتی و تراکی آندزیت، آهک های نومولیت دار، تناوبی از سیلت استون قرمزرنگ، ماسه سنگ سبز تا خاکستری و مارن می باشد. لایه منگنز در حد فاصل بین سیلت قرمز رنگ و آهک نومولیت دار دیده می شود. قسمت کمر بالا کانه زایی واحد های ماسه سنگ و سیلت است و قسمت های کمر پایین آن آهک نومولیت دار و آندزیت می باشد. تیپ منگز در این منطقه از نوع رسوبی شیمیایی است که این تیپ دارای ذخایر قابل ملاحظه و عیار بالای منگنز است.

حفاری اکتشافی:

در منطقه معدنی سردار بیش از ۳۰ چال اکتشافی به صورت مغزه گیری و پودری حفاری شده که ماحصل آن کسب اطلاعات دقیق از روند تغییر ضخامت و عیار لایه منگنز بوده است. شایان ذکر است که الگوی طراحی شده برای حفاری اکتشافی طی انجام عملیات بروزرسانی شده و به صورت بهینه درآمده است.

عملیات باطله برداری در معدن منگنز سردار

مشخصات کانسار:

کانسار منگنز معدن سردار بصورت لایه ای با امتداد شرقی- غربی می باشد. لایه منگنز دارای شیب تقریبی ۳۵ درجه به سمت شمال و ضخامت تقریبی ۴۰ سانتیمتر است.  

عملیات استخراج:

مطابق طرح استخراج و با نظارت پرسنل فنی، استخراج لایه منگنز به صورت روباز و در پهنه ای به وسعت ۱۰۰۰ متر در حال انجام است. بدین منظور و برای افزایش دقت در برنامه ریزی تولید، فاز هایی به عرض ۵۰ متر در راستای شرقی غربی در نظر گرفته شده است. با بررسی های فنی و اقتصادی، پیش بینی میشود که از تراز ۱۰۳۰ به بعد با توجه به افزایش چشم گیر هزینه باطله برداری، ادامه عملیات استخراجی به صورت زیرزمینی صورت پذیرد.

بارگیری سنگ معدن منگنز در معدن
بارگیری سنگ معدن منگنز در معدن

حجم عملیات و ماشین آلات:

حجم عملیات خاکی و باطله برداری در معدن منگنز سردار در حدود ۲۲۰ هزار تن در ماه برای استخراج ۲۰۰۰ تن منگنز به صورت ماهانه است که رقم چشمگیری نسبت به معادن منگنز موجود است. بدین منظور تجهیزات مورد استفاده در معدن شامل ۴ دستگاه بلدوزر سنگین، ۱۱ دستگاه بیل مکانیکی و کامیون های متناسب با آن است.

رمپ باطله معدن منگنز سردار
دمپ باطله معدن منگنز سردار