معدن منگنز زیروقت

این محدوده در ۱۰۰ کیلومتری جنوب ­شرقی شهرستان سبزوار و ۳۸ کیلومتری شمال شرقی شهرستان بردسکن قرار دارد. در تقسیم بندی زون ساختاری، محدوده ورقه زمین شناسی کاشمر در حاشیه شمالی ایران مرکزی و در حدود شمالی بلوک طبس جای می­گیرد. لیتولوژی های اصلی منطقه شامل: واحدهای آتشفشانی با ترکیبی غالبا بازالتی، سنگ­های اولترامافیک به طور عمده هارزبورژیت- پیروکسینیت و سنگ­های سرپانتینیزه شده ، سیلت استون قرمز، ماسه سنگ سبز تا خاکستری، مارن و میان لایه­هایی از آهک­های نازک لایه سفید رنگ، آهک­های ضخیم لایه با سن ائوسن، و آهک­های پلاژیک و رادیولاریت می باشد. کانی­سازی منگنز در این محدوده به دو گروه تقسیم میشود:

  1. در ارتباط با آهک­های کرتاسه سفید و صورتی رنگ
  2. همراه با سیلت استون­های قرمز. علاوه بر آن کانی­سازی مس و کرومیت نیز در این محدوده مشاهده شده است.

 اکتشافات اولیه در این محدوده معدنی صورت گرفته است که منجر به شناسایی ۴ رگه مستعد برای کانه زایی منگنز می باشد که در حال حاظر این رگه ها در حال استخراج می باشند در مرحله بعدی و اکتشافات تکمیلی مناطق مستعد کانه زایی بیشتری در منطقه شناسایی شده و در حال اکتشافات زیر سطحی توسط دستگاه حفاری پودری می باشد.