کارخانه فرآوری باریت بجستان

کارخانه فرآوری باریت بجستان

در این مجموعه فرآوری باریت به روش ثقلی انجام می شود ماده معدنی با چگالی ۳/۳ تا ۳/۴ وارد خط خردایش شده و تا زیر ۱۲ میلی متر خرد می شود. پس از این مرحله محصول به دانه بندی ۳-۰ ، ۶-۳ و ۱۲-۶ میلی متر تقسیم می شود. دانه های ۶-۳ و ۱۲-۶ میلی متر در جیگ هوایی مجزا تحت جدایش ثقلی قرار گرفته و محصول با چگالی ۴/۲ تولید می شود که توسط ۳ عدد میز لرزان پرعیار شده و قابلیت فرآوری تا چگالی ۴/۳ با خلوص ۹۲ درصد را دارد.