معرفی معدن: معدن منگنز استاج

بازگشت به اخبار و مقالات

معرفی معدن: معدن منگنز استاج

موقعیت معدن

معدن در خراسان رضوی، شهرستان سبزوار، جنوب سبزوار روستای استاج قرار دارد.

وضعیت معدن

متاسفانه با وجود پتانسیل موجود در معدن، هیچ گونه فعالیتی در این معدن انجام نمی شد با اینحال از قرار معلوم در گذشته این معدن در مدتی کوتاه دو سینه کار فعال داشته که از نظر زمین شناسی مشابه معادن سنگی چاه و رضوانی بنظر می آمد

در این محدوده رگه ای به ضخامت یک متر وجود داشت که متاسفانه، همانطور که بیان شد، به دلیل مشکلات متعدد عملیات استخراج آن متوقف شده بود.

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازگشت به اخبار و مقالات