یادداشت هفته: مسئول فنی کارآمد

بازگشت به اخبار و مقالات

یادداشت هفته: مسئول فنی کارآمد

اخیرا معاون معدنی وزیر صنعت معدن تجارت طی بخشنامه ای نحوه کار مسئول فنی معادن را ابلاغ نموده اند.
مطابق این بخشنامه مسئول فنی نیروی تمام وقت شاغل در معدن محسوب میشود و مسئولیت تمام امور فنی و ایمنی بر عهده اوست.

این بخشنامه و رویکرد جناب آقای دکتر اسماعیلی ستودنی است. سالهاست که بدلیل عدم الزام به حضور مسئولین فنی در معادن اتفاقات ناگواری در معادن رخ داده و یا از کیفیت کار کاسته شده است.

در واقع مسئول فنی معادن یکی از ارکان معدن محسوب میشود و توجه ویژه ای به موقعیت و مسئولیت وی در قانون معادن شده است.
حضور مسئول فنی چه در مرحله اکتشاف و چه در مرحله استخراج محسنات بسیاری دارد و متضمن فعالیت اصولی و بهینه معدنکاری خواهد شد. استفاده از این ظرفیت علمی و فنی بطور تمام وقت و لمس اثرگذاری آن از طرف معدنکاران قطعا موجب پیشرفت و ارتقاء جایگاه معدن و نیز خود مسئولین فنی و به تبع آن سازمان نظام مهندسی خواهد شد.


متاسفانه در گذشته بدلیل اینکه مسئول فنی یک نیرویی حساب میشد که صرفا یک قراردادی با وی نوشته میشد و یک یا دو روز در حد سرکشی در معدن حضور داشت، یک شخص سربار و هزینه اضافی و اجباری از طرف معدنکاران محسوب می‌شد که کارکردی ندارد.
اما با رویکرد جدید قطعا این نگاه متحول خواهد شد.

مجددا از تصمیم و رویکرد جناب آقای دکتر اسماعیلی معاون محترم وزیر صنعت معدن تجارت تشکر میکنیم و امیدواریم با ادامه این روند شاهد گسترش معدنکاری اصولی و ارتقاء جایگاه علم و فن در معادن باشیم

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازگشت به اخبار و مقالات