یادداشت هفته: دولت و معدن

بازگشت به اخبار و مقالات

یادداشت هفته: دولت و معدن

درنحوه رشد و توسعه صنایع، سیاست های دولتمردان بسیار تاثیرگذار هستند. دولت همراه با قوانین کلی که توسط مجالس قانون گذاری می‌شوند؛ در قالب آیین‌نامه‌ و دستورالعمل های اجرایی، چارچوب حرکت آنها را روشن می کند. با توجه به این موارد، سیاست های تشویقی و تنبیهی جهت کنترل اقبال فعالین اقتصادی می‌تواند نظر دولت را در توسعه یک بخش اقتصادی تأمین کند.

متاسفانه اقبال عمومی و درخور پتانسیل های معدنی کشور برای فعالیت های مرتبط با آن وجود ندارد. اگر سیاست های تشویقی دولت به شکلی باشد که فعالین اقتصادی را به سمت سرمایه‌گذاری در معادن سوق دهد معادن و صنایع مرتبط با آن قطعاً رشد چشمگیری خواهند داشت.

رونق معادن از چند نظر در شرایط کنونی کشور ارزنده ست:

• درصد بالای اشتغال به نسبت سرمایه گذاری.

• توزیع سراسری پتانسیل معادن

• اشتغال افراد بومی مناطق که باعث جلوگیری از تمرکز شهرنشینی می‌شود.

• تولید مواد معدنی که عمدتا در صنایع داخلی مصرف می شود.

•ارزآوری و جلوگیری از خروج ارز.

لذا از دولت محترم انتظار می رود تا با وضع سیاست های تشویقی مانند: معافیت های مالیاتی، صندوق‌های بیمه معدنی و اختصاص وام های مناسب به رشد این بخش کمک کند.

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازگشت به اخبار و مقالات