دستورالعمل واحدسازی رویه فعال سازی معادن ابلاغ شد.

بازگشت به اخبار و مقالات

دستورالعمل واحدسازی رویه فعال سازی معادن ابلاغ شد.

این دستورالعمل در جهت ایجاد رویه فعال سازی معادن و محدوده های معدنی غیر فعال، از طرف وزیر صمت به روسای سازمان صمت ابلاغ شد. در حال حاضر بسیاری از دارندگام مجوز پهنه های معدنی مهلت ارائه گزارش اکتشافشان را از دست داده اند. آنها فرصت خواهند داشت تا ۳ ماه پس از ابلاغ این بخشنامه مختصات نقاط امیدبخش خود را ارسال نمایند.

در این ابلاغیه به محدوده هایی که پروانه آنها ابطال و یا بلوکه شده نیز توجه دارد. هم اکنون می توان تمامی نقاط را در سامانه ثبت نمود.

برای دانلود ابلاغیه کلیک کنید.

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازگشت به اخبار و مقالات